Crime Fiction

Studiegidsnr:1117FLWTLE
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Herman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

At this point in time, the contents of this course have not been specified. Generally speaking, the course will focus on the genre code of crime fiction (including its subgenres such as detective fiction and the police procedural) and it will consider the various functions of crime fiction--today and in the past.