Inleiding tot de studie van de Spaanstalige letterkunde

Studiegidsnr:1117FLWTLS
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)María del Rocío Ortuño Casanova

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *