Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Theatergeschiedenis: van de oudheid tot de 18de eeuw

Studiegidsnr:1117FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hubert Meeus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus bestuderen we de evolutie van het verschijnsel theater in zijn brede maatschappelijk context in de Oudheid (Griekenland en Rome) en in West-Europa tijdens de Middeleeuwen en het Ancien Régime. Zowel de teksten als de opvoeringspraktijk komen aan bod. De aandacht gaat daarbij o.a. uit naar de literaire aspecten, de dramatheorie, de enscenering, de theaters, de status van de acteurs, spektakelelementen, het publiek, de sociale context en naar aanverwante verschijnselen als intreden, ommegangen en openbare feesten, het theater als propagandamiddel, in het onderwijs en als maatschappelijk en politiek uithangbord.