6-Gewapend beton

Studiegidsnr:1117FTIGBT
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Sterkteleer en stabiliteit (1105FTISTS)
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bart Craeye
Geert Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Berekenen van betonconstructies met focus op lineaire  elementen (balken en kolommen) en discontinuïteitsgebieden, conform de geldende Eurocode 2 normering (NBN EN 1992-1-1).


Inhoud paragraaf 1 Inleiding, gebruik van Eurocodes, grondslagen van de berekeningen (methode der grenstoestanden, belastingen en belastingscombinaties, materiaaleigenschappen beton en wapeningsstaal, en wapeningsschikking).
Inhoud paragraaf 2 Betonmechanica: basisprincipes  voor het correct berekenen van  betonconstructies (lineaire elementen), hechting, scheurvorming, rek, vervorrming, gedrag onder druk, trek, buiging, afschuiving en tweede  orde-effecten  (knik).
Inhoud paragraaf 3 Berekening van lineaire elementen (balken en kolommen): dimensionering (ontwerp- en controleberekeningen) van doorsnedes in verschillende grenstoestanden (UGT en BGT) belast op buiging, trek, druk, wringing, conform de geldende Eurocode 2 normering., met vertaling naar een praktische wapeningsschikking en visualisatie van het ontwerp in  bijhorende wapenings- en bekistingsplannen
Inhoud paragraaf 4 Berekening van scheurvorming en vervorming van lineaire gewapende betonnen elementen.
Inhoud paragraaf 5 Wapeningsdetaillering in D-gebieden.