Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Young Adult Literature

Course Code :1118FLWTLE
Study domain:Literature
Bi-anuall course:Taught in academic years starting in an even year
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:20
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Vanessa Joosen

3. Course contents *

This course offers an introduction to theories on adolescence and Young Adult Literature. We read a selection of critical articles on this genre, as well as four YA novels. We discuss thematic issues (including power, diversity, sexuality and identity construction), as well as literary techniques in the construction of adolescence.