Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Les dessous des Prix littéraires: dans une optique comparatiste

Studiegidsnr:1118FLWTLF
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kathleen Gyssels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gedurende het seminarie gaan we in op het "toekenningsproces" van literaire prijzen aan een bepaalde auteur voor een bepaalde titel van zijn oeuvre.

We denken kritisch na over hoe en waarom bepaalde genres, auteurs, onderwerpen goed in de prijzen vallen, wat het belang van de jury en de samenstelling ervan. We illustreren het mecanisme door concrete gevallen en liefst volgen we de media in haar "prijzenrace". De Goncourt en de Pullitzer zijn twee klassiek voorbeelden, maar ongetwijfeld komen er ook andere op ons pad.