2-Asfalttechnologie en Bouwmaterialen

Studiegidsnr:1119FTIASF
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Van den bergh
Bert Belmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit OO worden de productie en toepassing van bouwmaterialen (van glas tot asfalt) toegelicht, vanaf de winning van de grondstoffen tot de recyclage ervan.

  1. PArtim 1 asfalttechnologie: de duurzaamheid, de reologie en de mechanica van asfalt worden diepgaand besproken startend vanaf de winning en de keuze van de bouwstoffen, het asfaltmengselontwerp tot de productie en aanleg van asfalt.  Voor het mengselontwerp wordt gebruik gemaakt van de software PRADOWIN. Nadien kan je met deze software een asfaltmengsel in functie van een gekozen toepassing zelf ontwerpen, bijv. voor het OO beproeven van bouwmaterialen, waarbij dit asfaltmengsel wordt aangemaakt en getest in het labo, volgens de geldende standaardnormen. In de lessencyclus is bijzondere aandacht voor nieuwe grondstoffen en best beschikbare technologieën (BBT) in asfalt, recyclagemogelijkheden en de juiste keuze van een geschikt mengsel voor specifieke toepassingen kunnen maken. Reologie van bitumen en asfalt vormen hierbij een belangrijk onderdeel en lopen als een rode draad doorheen het asfaltproces.
  2. PArtim 2 bouwmaterialen: in de hoorcolleges wordt daarnaast ook een overzicht gegeven van andere bouwmaterialen: baksteen en natuursteen, staal, hout en glas. De belangrijkste eigenschappen van bouwmaterialen worden gedefinieerd en er wordt besproken wat de invloed is van bouwmaterialen op de milieuaspecten in de bouwsector. Vervolgens worden het productieproces en de eigenschappen van verschillende bouwmaterialen toegelicht. De toepassing van deze bouwmaterialen op bouwkundige projecten wordt besproken: welke eigenschappen zijn bepalend voor materiaalselectie, welke randvoorwaarden zijn belangrijk, welke voor- en nadelen hebben de bouwmaterialen, etc.?