3-Elektriciteit, verlichting, domotica en sanitair

Studiegidsnr:1120FTIEDS
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Elektriciteit (1019FTIELE)
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Raf Catthoor
Augustinus De Winter
Bert Belmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Sanitair

 1. Regelgeving en richtlijnen: beleidskader, waterbronnen, huisaansluiting en binneninstallatie
 2. Koud en warm water installatie: ontwerpprincipes, onderhoud, warmwaterinstallaties, beveiliging tegen drinkwatervervuiling, legionella, brandbestrijdingsinstallatie
 3. Afvoer van afvalwater in gebouwen: principes, stroming in leidingen, lucht in leidingen, ontwerpvoorschriften
 4. Afvoer van hemelwater: principes, gebruik van regenwater in gebouwen, regenwaterput, infiltratie, buffering
 5. Dimensionering van sanitaire installaties

Elektriciteit, verlichting en domotica (EVD 1)

 1. Eénfasige en driefasige wisseltroomtheorie 
 2. Distributie van elektriciteit, netstructuur en netaansluiting
 3. Lichtschakelingen
 4. Aarding, verliesstroomschakelaars, automaten en zekeringen
 5. Opbouw van een residentiële elektrische installatie volgens het AREI
 6. Werfinstallatie

Elektriciteit, verlichting en domotica (EVD 2)

 1. Bliksembeveiliging
 2. Elektrische motoren: eigenschappen, toepassingen in de bouw
 3. Verlichting: fysiche en fotometrische eigenschappen van diverse lichtbronnen, applicatieberekening.
 4. Domotica: netwerkstructuren, voorbeelden van systemen, toepassingen in de bouw.