Nederlands: Taalbeschouwing 1

Studiegidsnr:1122FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hanne Kloots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hoorcolleges

In de hoorcolleges wordt een overzicht gegeven van de traditionele Nederlandse grammatica. Daarbij wordt gefocust op de volgende woordsoorten: substantief, lidwoord, voornaamwoord, telwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord en werkwoord. De grammaticale theorie wordt steeds zo veel mogelijk gekoppeld aan praktische toepassingen, o.a. adviezen voor correct taalgebruik.

Werkcolleges

In de werkcolleges wordt de kennis van de de officiële Nederlandse spelling (2015) opgefrist en verdiept. De studenten maken verder kennis met het fonetisch alfabet en met de basisbegrippen uit de Nederlandse morfologie.

Een rode draad door de colleges is regionale variatie, m.n. de grammaticale verschillen tussen het Belgisch- en het Nederlands-Nederlands.