Twentieth-century Literature in English 1

Studiegidsnr:1123FLWTLE
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Van Hulle
Olga Beloborodova
Pim Verhulst
Emma-Louise Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *