Twentieth-century Literature in English 2

Studiegidsnr:1124FLWTLE
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Herman
Olga Beloborodova
Pim Verhulst
Emma-Louise Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *