3-Topografie en topometrie

Studiegidsnr:1124FTITOP
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marijke Brondeel
Geert Jacobs
Ben Maes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Overzicht, werking en opbouw van de verschillende meetinstrumenten: waterpastoestel, totaalstation, elektronische afstandsmeter, lasermetingen, GPS, fotogrammetrische metingen en laserscanning.
  • Inleiding tot wegontwerp: voorontwerp, studie van het tracé, lengte en dwarsprofielen, berekenen en uitzetten van cirkelbogen, parabolen en clothoïden.
  • Automatische besturing van werfmachines.
  • Overzicht van wettelijke bepalingen in verband met planopmaak (GRB, onteigeningsplannen, ...)
  • Rekenoefeningen, hoogtemetingen, meten van horizontale en vertikale hoeken, afstandsmetingen, bepaling van coördinaten en dit alles in teamverband.