5-Energieprestatie van gebouwen

Studiegidsnr:1125FTIENE
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 4-Bouwfysica (1109FTIBFY)
Contacturen:56
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Verbeke
Kostas Anastasiades

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het ontstaan en maatschappelijke belang van de Europese Energy Performance of Buildings Directive wordt besproken. Er wordt dieper ingezoomd op de Vlaamse implementatie, in het bijzonder de Vlaamse EPB-regelgeving  (energieprestatie en binnenklimaat) voor nieuwbouw. Energiegebruik van gebouwen wordt in een breder perspectief geplaatst, waar o.a. ook comfort, energiearmoede en stedelijke energietransitie in beschouwing genomen worden. 

De begrippen energiebalans, netto-energiebehoefte, E-peil,... worden theoretisch onderbouwd. De studenten verwerven inzicht in de rekenmethodes EPW en EPU, en kunnen de verschillen met de werkelijke gebouwprestaties duiden. Ook worden verschillen en overeenkomsten met andere methodieken zoals  EPC, PHP en dynamische gebouwsimulaties geduid.

EPB software: De EPB- regelgeving voor nieuwbouwwoningen wordt toegepast in een groepswerk. Voor een ééngezinswoning wordt het energieprestatiepeil (E-peil), K-peil en hygiënische ventilatie berekend volgens de gegevens uit het lastenboek. Vervolgens worden diverse maatregelenpakketten uitgewerkt om de prestaties van het gebouw te verbeteren. Ook inzicht in vereenvoudigde dynamische simulaties komt hierbij aan bod.