Duits: Tekst en communicatie 1

Studiegidsnr:1126FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Patricia Linden
Alex Haider
Carola Strobl
Liselotte Van der Gucht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bevat zich in de diepte met algemene, informatieve en /of argumentatieve (pers)teksten waarbij we van de vraag vertrekken: Wat is een tekst überhaupt en hoe werkt hij? en een theoretische basis voor de benadering en analyse van teksten opbouwen.

We kijken niet alleen naar de inhoud maar ook naar de onderliggende betekenis van een tekst en zijn context. Daarnaast werden ook auteur, doelpubliek, publicatiemedium en communicatiedoelen besproken en de invloed van deze op inhoud een taalgebruik van een tekst verduidelijkt. Op de vlak van taalgebruik zullen we ook metaforen en andere stijlfiguren en hun functie in een tekst bespreken.

Door teksten samen te lezen en de theoretische kader toe te passen werd geanalyseerd welke kenmerken een bepaalde type tekst heeft en welke conventies van toepassing zijn. Naast genreconventies, en mogelijke afwijkingen ervan, bespreken we ook op de verschillende onderdelen van een tekst en hun functie. Verder focussen we op het onderkennen van sleutel- en structuurwoorden om aan de hand van deze de teksten logisch en duidelijk, zowel mondeling als schriftelijk amen te vatten.

Er wordt ook aandacht besteed aan begrijpend lezen en een aantal leesstrategieën voorgesteld en geoefend.