Engels: Tekst en communicatie 1

Studiegidsnr:1128FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jimmy Ureel
Line Magnus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak Tekst en communicatie leert de student om verder te kijken dan de oppervlaktetekst, naar de onderliggende betekenis van de tekst en de context waarin deze tekst functioneert. Wat betreft context bespreken we onder meer auteur, doelpubliek, publicatiemedium en communicatiedoelen. Welke boodschap wilt de auteur precies overbrengen aan zijn doelpubliek, en welke retorische strategieën past hij toe om dit zo efficiënt mogelijk te doen? We bekijken verschillende manieren waarop de auteur de lezer kan beïnvloeden om een gewenst effect te bereiken, en de student leert deze herkennen.

Verder wordt er aandacht besteed aan genre en genreconventies op vlak van context, inhoud, taalkenmerken, typische lay-out en mogelijke afwijkingen van deze conventies. Verschillende tekst- en alineastructuren komen aan bod, net zoals de verschillende onderdelen van een tekst en hun functie. We bespreken metaforisch taalgebruik en andere stijlfiguren en hun functie in de tekst. Het vak omvat ook een linguïstische component, waarbij bijvoorbeeld wordt ingegaan op connotaties, subjectiviteit en register van zowel individuele woorden als de gehele tekst.

Het vak wordt gegeven in de vorm van een werkcollege. De aanpak is erg praktisch: de theorie wordt onmiddelijk toegepast op diverse oefenteksten. De student maakt kennis met een ruim scala aan tekstvormen, genres, registers en structuren. Het uiteindelijke doel zal zijn dat de student verschillende soorten teksten op verschillende niveau's kan analyseren, zowel qua context, structuur, inhoud en taal, zodat er op een meer bewuste manier met teksten kan worden omgegaan.

Enkele colleges worden gewijd aan omgang met verschillende media, waarbij studenten aangemoedigd worden om kritisch te engageren met media, en om hun luister- en leesvaardigheden aan te scherpen.