Italiaans: Taalbeheersing 2

Studiegidsnr:1130FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Alessandra Eleonora Marconi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Mondelinge oefeningen, uiteenzettingen, conversatie, schrijfoefeningen, leesoefeningen, luisteroefeningen: de student wordt vertrouwd gemaakt met het Italiaans via origineel materiaal en leert zich mondeling en schriftelijk uitdrukken in deze taal in allerhande situaties van het dagelijks leven (o.a. een taal leren, herinneringen, woningen, film en theater, muziek, gezondheid, werk, toerisme)

De student bestudeert de basiswoordenschat van verschillende taalgebieden (reizen, kunst en muziek, geschiedenis, maatschappij, economie, media, vervoer, natuur, verbale communicatie)