Italiaans: Communicatie en samenleving

Studiegidsnr:1131FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annelies Van den Bogaert
Alessandra Eleonora Marconi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden de verschillende regio's van Italië bestudeerd, in hun verschillende facetten: geografie, economie, geschiedenis, cultuur, toerisme enz. Verder worden er enkele aspecten van de Italiaanse samenleving onder de loep genomen zoals de politieke organisatie van Italië en de rechtsspraak, het schoolsysteem, de vrije tijd, de instellingen, specifieke gebruiken en gewoontes van het land, de gezondheidszorg, een overzicht van de verschillende talen en dialecten die er gesproken worden enz.

De actieve deelname van alle studenten is vereist.