Spaans: Professionele communicatie 1

Studiegidsnr:1134FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het OO is opgebouwd rond de 2 handboeken Meta Profesional 1 en 2 (Intertaal) en is erop gericht om je grammaticale en lexicale kennis aan te wenden in verschillende professionele situaties.

Volgende thema's komen aan bod in semester 1: mis metas profesionales, familia y compañía, comida de negocios, por la ciudad, viaje de negocios, el día a día, mi agenda, momento de cambios.

Volgende thema's komen aan bod in semester 2: llegar a la meta, productos con historia, trayectoria empresarial, el mundo de las ferias, campañas publicitarias, relaciones laborales, grandes eventos, proyectos de futuro.