Chinees: Grammatica 1

Studiegidsnr:1135FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ching Lin Pang
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het gedoceerde Chinees is de officiële standaardtaal van de Volksrepubliek China, beter bekend als Mandarijn. Na situering binnen de sinitische taalgroep behandelen we fonetiek en fonologie, transliteratiesystemen (met focus op Hanyu Pinyin) en het karakterschrift (actieve kennis van ongeveer 500 karakters en hun mogelijke samenstellingen, met inzicht in etymografie). We beschouwen de rol die zinsbouw en schrift spelen in de perceptie van de Chinese taal en cultuur. Vervolgens bestuderen we de beginselen van de zinsbouw op A1 en A2-niveau en illustreren het sterk analytische karakter van de taal, waarbij we reeds enkele partikels introduceren. Theoretische kennis heeft een ondersteunende functie voor actieve taalverwerving. Nieuwe stof wordt bij voorkeur mondeling in eenvoudige gesprekken geïntroduceerd rond hedendaagse en culturele thema's, zodat er een sterke samenhang is met de vakken Taalbeheersing en Media en Communicatie.