Chinees: Communicatie en media 1

Studiegidsnr:1136FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ping Ng
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de eerste weken wordt intensief, deels in kleine groepjes, gewerkt op een correcte uitspraak en intonatie. 

De inhoud van dit vak sluit  nauw aan bij Chinees: gramatica: nieuwe woordenschat en grammaticale structuren worden geïntroduceerd via eenvoudige gesprekken 30 tot 45 minuten, die vanaf het eerste semester een vast onderdeel van het lespatroon vormen. 

Tijdens de lessen leren studenten ook elektronische leer- en communicatiemiddelen zoals Wenlin en Pleco enerzijds, en Chinese social media zoals Wechat anderzijds, te gebruiken. Deze programma's zijn beschikbaar of vrij toegankelijk, en zullen van bij aanvang het zelfstandig leren ondersteunen. Gebruik van Chinese social media heeft aanvankelijk een praktische didactische functie, maar introduceert de studenten ook tot authentiek Chinese online communicatie.  

Vijf vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken en vertalen)