Portugees: Grammatica 1

Studiegidsnr:1137FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Gert Vercauteren
Tristan Van Hoeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel behandelt de belangrijkste morfologische en syntactische structuren van het moderne Portugees. Er wordt aandacht besteed aan de zelfstandige naamwoorden (substantivos), bijvoeglijke naamwoorden (adjetivos), bijwoorden (adverbios), lidwoorden (artigos), voornaamwoorden (determinantes e pronomes) en telwoorden (numerais).
Daarbij wordt de syntaxis van het Portugees ook bestudeerd: de vervoeging van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd (presente do indicativo), het verschil tussen de werkwoorden ser e estar en de hulpwerkwoorden (verbos auxiliares).

Verder worden alle andere tijden van de indicativo, alsook de gebiedende wijs (imperativo) behandeld. Het verschil tussen de pretérito perfeito simples en de pretérito imperfeito wordt benadrukt, alsook het verschil tussen de indicativo en de conjunctivo. Verder zullen de volgende aspecten van de Portugese grammatica aan bod komen: de directe en indirecte rede (discurso direto e indireto), de lijdende en bedrijvende vorm (voz ativa e passiva), voorzetsels (preposições), de enkelvoudige en samengestelde zin en de negatie. 


De theorie wordt gecombineerd met oefeningen. De studenten bereiden iedere week de gegeven oefeningen voor. Die worden dan de week nadien klassikaal verbeterd.