Portugees: Taalbeheersing 1

Studiegidsnr:1138FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gert Vercauteren
Ana Maria Teixeira Da Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt in dit opleidingsonderdeel gewerkt met het handboek Português no mundo en een eigen cursus van de docente (taalbeheersing 1 Portugees). Aan de hand van schriftelijke en mondelinge teksten wordt woordenschat rond verschillende thema's aangeleerd en geactiveerd via verschillende lees- en luisteroefeningen.
De nadruk in dit vak ligt hoofdzakelijk op het ontwikkelen van de lees- en luistervaardigheid. Eveneens - zij het in mindere mate - wordt aan schrijf- en spreekvaardigheid gewerkt. Deze twee vaardigheden worden verder ontwikkeld in het opleidingsonderdeel professionele communicatie.