Vertaal- en tolkwetenschap

Studiegidsnr:1141FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Vertaal- en tolkwetenschap
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) óf ingeschreven is voor Babel
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nina Reviers
Esther De Boe
Francis Mus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is een inleiding tot de belangrijkste stromingen en onderzoeksbenaderingen binnen het hedendaagse vertaal-en tolkonderzoek en reikt de studenten een theoretisch kader en wetenschappelijke methodes aan waarmee zij vertalen en tolken in een ruimere context kunnen plaatsen, analyseren en bespreken. De cursus bestaat uit drie delen: vertaalwetenschap (door prof. Mus), audiovisuele vertaling (prof. Nina Reviers) en tolkwetenschap (door prof. de Boe).