Onderzoeksvaardigheden

Studiegidsnr:1142FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hanne Kloots
Isabelle Robert
Jim Ureel
Francis Mus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee delen. In deel 1 (docent: prof. dr. H. Meeus) maken de studenten kennis met een theoretische achtergrond en enkele praktische basisvaardigheden die algemeen van belang zijn bij de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden. Hierbij wordt gefocust op drie elementen: (1) algemene aspecten met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, (2) bronnen en bronnenkritiek en (3) de bibliotheek. In deel 2 (docenten Toegepaste Taalkunde, Vertalen en Tolken) gaan de studenten verder in op onderzoek en op onderzoeksmethodologische aspecten in de context van hun eigen vakgebied (Toegepaste Taalkunde, Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap). Hierbij wordt gefocust op aspecten zoals onderzoeksconcepten, literatuurverwijzing en citeren, product- en procesonderzoek, vragenlijsten en globale tekststructuur. Verder maken de studenten kennis met het onderzoek van enkele docenten van het departement Toegepaste taalkunde, Vertalers en Tolken.