Duits: Tekst en communicatie 2

Studiegidsnr:1145FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duits: Tekst en communicatie 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Duits: Tekst en communicatie 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patricia Linden
Alex Haider
Carola Strobl
Liselotte Van der Gucht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus gaat dieper in op een aantal vormen van gespecialiseerde teksten en verruimt de kennissen uit Tekst en communicatie 1. Voor al zakelijke, argumentatieve teksten, (populair-)wetenschappelijke, academische teksten, maar ook proza en lyrische teksten worden geanalyseerd. Bovendien werken we ook met gesprokene teksten zo als politieke speeches, TEDtalks, lezingen en presentaties. Ook deze worden functioneel geanalyseerd en hun specifieke taalgebruik onderzoekt.

Op basis van de theorie die werd aangeleerd in Tekst en communicatie 1 wordt verder ingegaan op de begrippen genre en discours, de kenmerken van verschillende tekstgenres verdiept en uitgebreid en op responderende types van taalgebruik gefocusseerd. Dit wordt gedaan aan de hand van theoretische toelichting met praktische oefeningen om de kennissen te verwerken en toe te passen.

Naast de schriftelijke tekstproductie komt er ook de mondelinge tekstproductie aan bod. In deze gedeelde wordt mondelinge expressie geanalyseerd en ingeoefend.