Engels: Grammatica en taalbeheersing

Studiegidsnr:1146FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Engels: Grammatica en taalbeheersing
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Engels: Grammatica 2 én Engels: Taalbeheersing 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Aline Remael
Anna Gagiano

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens dit college krijgen de studenten een beperkt aantal hoorcolleges, aangevuld met oefeningsessies en werkcolleges. Ze krijgen verschillende oefeningen om hun grammatica en taalbeheersing te verbeteren. De studenten maken oefeningen in schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en luistervaardigheid, en oefenen hun spreekvaardigheid in klasdiscussies.