Engels: Vertalen Engels > Nederlands 1

Studiegidsnr:1148FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Engels: Vertalen Engels > Nederlands 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Engels: Tekst en communicatie 1 Ć©n Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nina Reviers
Line Magnus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor de colleges vertalen worden de studenten verwacht om telkens één tekst vertaald te hebben ter voorbereiding. Tijdens de colleges wordt deze tekst klassikaal besproken. De studenten maken kennis met verschillende vertaalstrategieën en verschillende tekstgenres.