Italiaans: Professionele communicatie 1

Studiegidsnr:1149FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Italiaans: Professionele communicatie 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Italiaans: Taalbeheersing 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dieter Vermandere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

“Taal in/en context: gebruiksaanwijzingen bij het Italiaans van de 21ste eeuw”
In dit opleidingsonderdeel worden de recente tendensen van het moderne, hedendaagse Italiaans in kaart gebracht aan de hand van concreet tekstmateriaal waarbij de vertaler(-in-opleiding) oog leert hebben/krijgen voor de manier waarop dezelfde boodschap op verschillende manieren verwoord kan worden.
Specifiek gaat de aandacht in het Ba2-opleidingsonderdeel uit naar register- en stijlvariatie van het geschreven Italiaans (“la variazione diafasica”), en leren de studenten een algemeen begrippenkader om die verschillen te detecteren, en ontwikkelen ze praktische vaardigheden bij vertaling en interpretatie van concreet taalmateriaal. Als een aparte casus behandelen we ook de "lingue speciali" - bijv. het Italiaans dat gebruikt wordt in de academische wereld, in de journalistiek, het technisch-specialistisch taalgebruik, etc.