Spaans: Grammatica en taalbeheersing

Studiegidsnr:1150FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Grammatica en taalbeheersing
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Grammatica 2 én Spaans: Taalbeheersing 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit OO is opgebouwd rond 5 grammaticale thema’s: la voz pasiva, las perífrasis verbales, el gerundio no perifrástico, los tiempos del pasado y el uso de los modos.

Deze onderwerpen worden steeds in een specifieke context aangeboden waardoor tegelijkertijd ook de woordenschat aan bod komt. Je herhaalt voor dit OO Thematische woordenschat Spaans (Intertaal).

Het OO is er m.a.w. op gericht om woordenschat en grammatica systematisch aan te brengen, te herhalen, uit te diepen en in te oefenen a.h.v. de vier vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken).