Spaans: Professionele communicatie 2

Studiegidsnr:1151FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid spaans: Professionele communicatie 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Professionele communicatie 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit OO is opgebouwd rond het handboek Expertos, curso avanzado de español orientado al mundo del trabajo.

Volgende onderwerpen (= unidades 1-6) komen aan bod: Incorporacion inmediata, Reunión de equipo, Me trasladan a México, Exportamos a 70 paises, Montamos un negocio en Cuestiones de finanzas.