Spaans: Professionele communicatie 2

Studiegidsnr:1151FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid spaans: Professionele communicatie 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Professionele communicatie 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit OO is opgebouwd rond volgende thema's: 1) Entrando en contacto, 2) Empresas: organización y misión, 3) Incorporación inmediata, 4) Trayectorias empresariales y personales, 5) Reunión de equipo, 6) Internacionalización y globalización.

We trainen op de 4 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken).