Spaans: Vertalen Spaans > Nederlands 1

Studiegidsnr:1152FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Vertalen Spaans > Nederlands 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Grammatica 2 én Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Iris Schrijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit werkcolleges waarin actieve deelname van alle studenten vereist is. In de colleges zullen opdrachten en vertalingen worden besproken die thuis zijn voorbereid door de studenten. De studenten zullen leren hoe op een correcte, kritische en efficiënte manier een vertaalproces te doorlopen. Er zal daarnaast aan de hand van voorbeelden uit de vertaalde teksten diverse problemen inherent aan de vertaling Spaans-Nederlands worden behandeld met speciale aandacht voor de verwoording en oplossing van de respectieve vertaalproblematiek. Tijdens de college wordt ook vertalen op zicht en vertalen zonder hulpmiddelen geoefend. Er ligt in deze cursus veel nadruk op de contrastieve elementen en de taalbeheersing van het Spaans en het Nederlands (verruimen van woordenschat, inzicht in zinsstructuur, tekstgrammatica en tekstopbouw in beide talen).