Samenleving en cultuur in Spanje: Seminarie

Studiegidsnr:1153FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Samenleving en cultuur in Spanje (seminarie)
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Samenleving en cultuur in Spanje of hiervoor ingeschreven is
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De behandelde thema's sluiten aan bij het opleidingsonderdeel 'Samenleving en cultuur in Spanje'. De studenten assimileren de leerstof aangeboden in 'Samenleving en cultuur in Spanje' aan de hand van verdiepingsactiviteiten die zelfstandig of in groep worden uitgevoerd. Op deze wijze breiden de studenten hun passieve vaardigheden (lezen en luisteren) en de mondelinge vaardigheid in het Spaans uit.