Chinees: Communicatie en media 2

Studiegidsnr:1154FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Chinees: Communicatie en media 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Chinees: Communicatie en media 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ping Ng

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De inhoud van dit vak is een vervolg op Communicatie en Media 1 Er wordt verder gewerkt via verschillende soorten media aan de vier vaardigheden: luister-, lees- en spreek- en schrijfvaardigheid rond alledaagse contexten uit de Chinese samenleving en deze waar mogelijk ook in een historische context plaatsen..