Portugees: Cultuur 1

Studiegidsnr:1155FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Portugees: Cultuur 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Portugees: Grammatica 1 én Portugees: Taalbeheersing 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Portugees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gert Vercauteren
Ana Maria Teixeira Da Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel is opgebouwd rond de Portugese cultuur. Er wordt voor elke les vertrokken van schriftelijke of mondelinge teksten/fragmenten die ingaan op een specifiek element van de Portugese cultuur. Daarbij wordt gewerkt rond verschillende thema's. Eerst wordt algemeen gewerkt rond Portugal en de Portugezen, daarna wordt gekeken naar meer specifieke elementen zoals typische gebruiken, feesten en tradities, kunst, muziek en cultuur (met o.a. film en een eerste kennismaking met de literatuur).

De lessen willen interactie en actieve deelname van de studenten zoveel mogelijk stimuleren. Zo zullen de studenten het onderwerp van een les steeds thuis moeten voorbereiden. Elke les begint met een korte inleiding, die eerst nog door de docent wordt gegeven, maar naarmate het academiejaar vordert, steeds vaker door de studenten wordt gegeven. Daarna wordt een specifieke tekst bekeken en wordt ingegaan op een specifiek thema. Ook hier in eerste instantie op initiatief van de docent, maar later op basis van de voorbereidingen die door de studenten thuis werden gemaakt. Lexicale en grammaticale aspecten kunnen ook aan bod komen. De verschillende thema's zullen daarna worden geactiveerd, eerst door middel van schriftelijke invuloefeningen, daarna aan de hand van vraag-en-antwoord gesprekken en discussies. Later in het jaar, zullen de studenten ook zelf een volledig thema behandelen aan de hand van een meer uitvoerige presentatie.

Twee elementen van de Portugese realiteit, met name de geografie en de geschiedenis van het land, worden ook behandeld in dit opleidingsonderdeel.