Portugees: Vertalen Portugees > Nederlands 1

Studiegidsnr:1156FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Portugees: Vertalen Portugees>Nederlands 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Portugees: Grammatica 1 én Nederlands: Taalbeschouwing 3
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Portugees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ann Lecluyse

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel leren de studenten verschillende soorten algemene teksten vertalen. Er wordt steeds via hetzelfde principe gewerkt:
- waar nodig wordt de vertaling ingeleid aan de hand van een korte theoretische introductie;
- vervolgens wordt de tekst geanalyseerd en worden zogenaamde 'translation crisis points' geïdentificeerd;
- daarna vertalen de studenten (individueel of in kleine groepjes) de volledige tekst;
- tot slot worden de vertalingen klassikaal besproken, worden oplossingen vergeleken en wordt tot een 'definitieve' vertaling gekomen.