Portugees: Professionele communicatie 2

Studiegidsnr:1157FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Portugees: Professionele communicatie 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Portugees: Professionele communicatie 1 én Portugees: Taalbeheersing 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Portugees
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gert Vercauteren
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *