Duits: Tolkvaardigheden

Studiegidsnr:1159FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duits: tolkvaardigheden
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Duits: Grammatica 3 én Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De voornaamste tolkcompetenties worden uitvoerig behandeld en door middel van specifieke oefeningen apart geoefend. Zo komen o.a. luisteroefeningen, invulteksten, mind-map-oefeningen, bladvertaling (Stegreifübersetzen) en mondelinge taalvaardigheid (Duits en Nederlands) aan bod. De oefeningen worden onmiddellijk geëvalueerd en besproken. Zo worden de studenten ook in het peer-assessment ingewijd.  Daarnaast krijgen de studenten een uitgebreide inleiding in de notitietechniek, het mind-mappen en mondeling samenvatten. Het analyseren van complexere speeches vormt tevens een belangrijke component. Er wordt verder aandacht besteed aan adem, stem, houding en presentatie en correct taalgebruik. Door middel van opnames van studentenprestatie kan de docent  iedere student individuele feedback verstrekken.