Frans: Tekstproductie 2

Studiegidsnr:1164FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Tekstproductie 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Frans: Tekstproductie 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Isabelle Robert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • het opstellen in het Frans van een argumentatieve tekst:
  • verschil tussen "essai argumentatif" and "dissertation"
  • structuur van de "essai argumentatif"
  • technieken voor het opstellen van een "essai argumentatif"
 • het opstellen in het Frans van een synthese van verschillende Franse teksten
  • vergelijking tussen "résumé", "synthèse" en "compte rendu"
  • structuur van de synthese
  • voorbereiding en redactie
 • het opstellen in het Frans van een synthese van verschillende Nederlandse teksten (optioneel)
 • het opstellen in het Frans van een academische tekst
  • structuur van de academische tekst
  • strategieën voor de redactie