Italiaans: Vertalen Italiaans > Nederlands 2

Studiegidsnr:1166FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid italiaans: Vertalen Italiaans > Nederlands 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Italiaans: Vertalen Italiaans > Nederlands 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabien Hanoulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit werkcolleges waarbij actieve deelname van alle studenten vereist is. De studenten krijgen regelmatig een vertaling om thuis te maken die daarna klassikaal wordt besproken (focus op het vertaalproduct), tijdens een aantal colleges wordt in de klas gewerkt waarbij de zoekstrategieën centraal staan (focus op het vertaalproces). Er is voortdurend aandacht voor de verschillen tussen Italiaanse en Nederlandse teksten qua zinsbouw, grammatica, woordgebruik en tekststructuur, culturele referenties, voor een correct Nederlands taalgebruik, verschillende taalregisters, verschillen qua doelpubliek, het gebruik van woordenboeken en andere (digitale) bronnen, machinevertaling (en dus postediting) inbegrepen. Verschillende tekstsoorten komen aan bod (populair wetenschappelijke teksten, instructieve teksten en sociaal vertalen). Een perfecte beheersing van het Nederlands is uiterst belangrijk.