Italiaans: Tekstcreatie 2

Studiegidsnr:1169FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Italiaans: Tekstcreatie 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Italiaans: Grammatica en taalbeheersing
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Alessandra Eleonora Marconi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Elke les wordt besteed aan een specifiek thema van de Italiaanse cultuur en samenleving. De studenten maken kennis met uiteenlopende algemene tekstsoorten (schriftelijk en mondeling), die de studenten moeten begrijpen en op basis ervan, daarover spreken en schrijven. Door allerlei activiteiten kunnen de vier taalvaardigheden gebruikt worden. Veel aandacht gaat uit naar de analyse van de lexicale keuze en de gebruikte stijl in het schrijven en in het spreken. Waar nodig wordt gefocust op de grammaticale twijfels