Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika: Seminarie

Studiegidsnr:1170FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika (seminarie)
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika of hiervoor ingeschreven is
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het seminarie sluit thematisch aan bij het opleidingsonderdeel 'Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika’. De studenten diepen in groep een thema uit aan de hand van bronnenmateriaal, interviews, gebruik van multimedia. De opdracht heeft een essentiële internationale component zowel wat het documentatieproces als de verwerking betreft. Indien mogelijk zal worden gebruik gemaakt van COIL (Collaborative International Online Learning).