Spaans: Bedrijfscommunicatie

Studiegidsnr:1171FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Bedrijfscommunicatie
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Professionele communicatie 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit OO bouwt verder op het OO Professionele Communicatie 2 en dus op het handboek Expertos: curso avanzado de español orientado al mundo del trabajo (Difusión).  We werken vooral met de Documentos de trabajo (pp.128-147).

Verder ligt de focus vooral op 1) het schrijven van allerhande werkdocumenten (carta de solicitud, informe, acta, ...) en 2) het verdiepen van woordenschat en mondelinge vaardigheden (a.d.h.v. videofragmenten, teksten, ...). die relevant zijn in een professionele context.