Spaans: Professionele communicatie 4

Studiegidsnr:1171FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Professionele communicatie 4
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Professionele communicatie 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit OO behandelt mondelinge genres binnen een academische of bedrijfscontext.

Uitgangspunt zijn de basiskenmerken van de mondelinge communicatie. Die worden vervolgens ingeoefend a.d.h.v. verschillende genres (presentaciones, clases magistrales, vídeos de presentación, entrevistas, debates y mesas redondas, elevator pitch, reuniones).