Spaans: Professionele communicatie 3

Studiegidsnr:1172FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Professionele communicatie 3
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Grammatica en taalbeheersing
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit OO behandelt schriftelijke genres binnen een academische of bedrijfscontext.

Uitgangspunt zijn de basiskenmerken van een goed geschreven tekst. Die worden vervolgens ingeoefend a.d.h.v. verschillende genres (artículos científicos, e-mails comerciales, informes, análisis DAFO, textos promocionales y actas de una reunión).