Chinees: Tekstcreatie 1

Studiegidsnr:1173FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Chinees: Tekstcreatie 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Chinees: Grammatica en taalbeheersing
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ping Ng

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

-Inhoud van teksten houdt verband met Chinese concepten en realiteiten: Vijf vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken en vertalen)