Chinees: Tekstcreatie 2

Studiegidsnr:1174FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ping Ng
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Teksten, gekozen voor hun actuele relevante, worden aangereikt door de docent: schrijfvaardigheid en overige vaardigheden.