Bachelorscriptie

Studiegidsnr:1177FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Bachelorscriptie
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Onderzoeksvaardigheden.
Bijkomende voorwaarde is dat je kan afstuderen in het academiejaar dat je de bachelorproef opneemt.
Contacturen:0
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jim Ureel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De bachelorscriptie is een zelfstandig werkstuk geschreven op basis van een literatuurstudie of een combinatie van een literatuurstudie en zelfstandig onderzoek en vertoont een coherente samenhang met minstens één van de opleidingsonderdelen uit de opleiding Bachelor in de Toegepaste Taalkunde.

Op Blackboard staat een lijst van onderwerpen ter beschikking die door de promotoren zijn aangeleverd. Studenten mogen ook zelf een onderwerp bij een promotor voorleggen ter goedkeuring.

Voor de vormkenmerken (aantal woorden, taal, abstract, ...), zie info op BB.

Je vindt een gedetailleerde infobundel op BB. (mijn organisaties > Facultaire studentenadministratie Letteren en Wijsbegeerte > BaMaproeven)