Frans: Grammatica en taalbeheersing

Studiegidsnr:1178FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Grammatica en taalbeheersing
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Frans: Grammatica 1 én Frans: Taalbeheersing 1
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Katrien Lievois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit 2 delen. 

Partim 1 (Taalvaardigheid) wordt gegeven in semester 1. Dit college heeft vooral als doel de gesproken taalvaardigheid van de studenten op het aangegeven niveau (cf einddoelstellingen) te laten evolueren. 

Partim 2 (Grammatica) gaat door in semester 2. Dit college beoogt, aan de hand van een selectie van verschillende tekstsoorten, een uitdieping van de Franse grammatica vanuit een zinoverstijgend standpunt.
Verschillende, voornamelijk syntactische, aspecten komen aan bod en worden bestudeerd van de zin tot en met de tekst, rekening houdend met taalkundige fenomenen als taalregister en stijlvariatie: anaforen, verleden tijden, het gebruik van passieve constructies, de volgorde van de verschillende syntactische elementen binnen de Franse zin …