Frans: Tekstproductie 1

Studiegidsnr:1179FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Tekstproductie 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Frans: Taalbeheersing 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Isabelle Robert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • het opstellen in het Frans van teksten voor het bedrijfsleven
  • email: structuur, formulering
  • brief: structuur, formulering, argumentatie
  • vergaderdocumenten: uitnodiging, agenda, PV, notulen
 • het opstellen in het Frans van een samenvatting van een tekst in het Frans
  • vergelijking met synthese en verslag
  • kenmerken
 • contrastieve oefeningen met een focus op specifieke vertaalproblemen uit het Nederlands naar het Frans